top of page

ЕКОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ЖИЛИЩНИЯ ИНТЕРИОРПрез последните години сме свидетели, а и пряко заинтерсовани от био храни, био козметика, био туризъм , стоки от рециклирани и от естествени материали. Всичко това е пряко свързано с здравето ни, опазването на природата ни, а и баланса между нас и заобикалящата ни среда.


ЗАЩО ЕКОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Днес, макар и не толкова комерсиализирано, набира популярност и био-архитектурата, екостроителството или иначе казано ЗЕЛЕНО строителство и архитектура. „ Building biology” в превод строителна биология или строителство за живот е наука, която обследва, изучава и търси връзката между нашите тела и заобикалящата ни среда, конкретно строителството и проектиране на сгради, реновации и ремонти. В Германия вече е факт , приетият стандарт за строителна биология.


НАШАТА ЦЕЛ

Целта на Екостроителството е организиране и създаване на здравословна, жизнена среда във нашия дом. Ползите от екостроителство и употребата на естествени строителни материали са постигане на добро качество на въздуха, оптимална температура и саморегулирана влажност в затворени помещения.


ПОЛЗИТЕ НА ГЛИНАТА?

Тя не е токсичен материали и предпазва пряко човешкия организъм от алергии и ревматични заболявания. Днес, ние живеем в пикът на електромагнитни излъчвания с всички мобилни устройства, телевизия и други технологии в бита, а глината, като суровина вложена в строителните материали е с доказани три пъти по-високи параметри на защита от електромагнитни вълни, спрямо бетона и камъка. Жилищата от естествени материали са „дишащи“ и не позволяват образуване на плесени. Освен грижата за нашето здраве и това на близките ни с избора на екостроителство ние се грижим и за природата, която от своя страна се грижи за вас. Защото използването на местни естествени строителни материали с кратък производствен цикъл , нетоксични и лесно рециклируеми не нанасят вреди на природата. Това са добре познатите ни стари материали, а именно камък, дърво, слама и земя. А връзката ни с тези материали е неизменна и жизнено важна.


Официално е доказано, че естествените материали не отстъпват по качества на здравина, енергийна ефективност и дълготранойст спрямо масовите изкуствени материали, та дори ги надминават многократно и добавят по здравословна среда и взаимодействие с човека. Освен това за строителя те са по-удобни и лесни за работа.コメント


Последни публикации
  • Facebook Social Icon
bottom of page